четвртак, 27. август 2009.

„Bitka”

Citati članka „Bitka” za stari Zemun iz Politike - link:

"Sa namerom da zaštiti autentični izgled drevnih delova Zemuna, grupa njegovih
žitelja
najavila je da će formirati udruženje „Staro jezgro Zemuna”.
U pismu našoj redakciji kažu da ih tišti nastavak preuređenja Keja oslobođenja.

Nenad Bajić, portparol direkcije, naglašava da je projekat dobio saglasnost revizione komisije Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i da je usklađen sa Planom detaljne regulacije Starog jezgra Zemuna.

Dozvola za gradnju je pribavljena, a radovi bi trebalo da počnu čim direkcija, iz prihoda od nadoknade za uređivanje građevinskog zemljišta, sakupi neophodnih 80mil. din. - Bajić.

Lidija Kotur, pi-ar Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, potvrdila je
da se kej nalazi u okviru Starog jezgra Zemuna, kulturno-istorijske celine od velikog značaja za grad i državu, i da njegov budući izgled mora biti u skladu sa arhitekturom celog tog područja.

Potes od „Šarana” do „Radeckog” treba da ostane u skladu sa izgledom Gardoša, na čijim padinama je Zemun i nastao. Ovaj stav sadržan je u regulacionom planu koji ima težinu zakona, pa je za sve intervencije neophodno zatražiti naše uslove. Investitor je izgradnju postojećeg nasipa za odbranu od poplava počeo bez konsultacija sa zavodom, ali su kasnije dobili naše odobrenje i nastavili da rade.

Za uređenje ovog potesa takođe im je potrebno naše odobrenje, a pre svega, važno je koristiti tradicionalne materijale – kaže Koturova i dodaje da očekuje da će im se neko obratiti pre nego što radovi počnu.

U razgovoru sa Miodragom Dabižićem, istoričarem i čovekom koji u Zemunu živi od 1922. godine, saznali smo da postoje i planovi da se promeni izgled dela nizvodno od „Šarana”, do Ulice Stevana Markovića, odnosno „Elektrodistribucije”, koji je projektovao arhitekta Dragutin Kapus.

Namera nadležnih je da i ovaj deo obaloutvrde prošire. Ona, prema njihovim planu, treba da ulazi u vodu još oko pedesetak metara, a Zemunci misle da to ne bi trebalo raditi jer će se poremetiti izgled Starog jezgra Zemuna.

Ja se zalažem za očuvanje jezgra, ne bi mi bilo pravo kada bi se izgubili tragovi kamene brane na dva nivoa, napravljene krajem 19. veka kada je Zemun prvi put postao grad. Neophodno je graditi i ojačavati obaloutvrdu, ali treba voditi računa da stari deo keja i jezgro u koje je uklopljen, a u kome se vidi razvoj arhitekture od starog baroka do secesije, ne izgube svoju vrednost – kaže Dabižić."

Pribavljena dozvola za gradnju , po rečima potparola Bajića, nije validna jer nema potrebnu Saglasnost - odobrenje kako je rekla L. Kotur iz Zavoda.

Plana se mora uraditi prema Uslovima koje daje Zavod , kao i Saglasnost na projekat, a sve u skladu sa zakonom, tj. PDR 'Staro jezgro Zemuna'- link.

Zato predlažemo da se uradi Izmena tog projekta, bez biciklističke staze i ograde sa lanicima, a koji će biti dosta jeftiniji, pa da se takav projekat da na Javni uvid gradjanima Zemuna.
Deo novaca koji bi se tako uštedeo, može da se upotrebi za izgradnju potpuno devastirane površine preko puta Kapetanije, do 'Skale' :
Kakvo je stanje ove 'zelene površine', još bolje se vidi kada se klikne na slike.
PDR nije predvideo zelenu površinu (?!), ali je označena podela površine:
Za rekonstrukciju 50-tak metara u centru keja kod Kapetanije i Venecije
mogu lako da se obezbede sretstva , ako se odustane od izgradnje ograde
sa lancima i nepotrebne biciklističke staze, a sve to u dužini preko 400met.

Na ovom prostoru može da se izgradi i manji parking za motore i bicikle.

Novi kej treba izgraditi po ugledu na stari - ne 'pešačka staza', već Šetalište!