петак, 7. август 2009.

Projekat

Kakav nam treba 'novi kej' koji će se uklopiti u ambijent Gardoša?
Da li treba da bude 'pešačka staza' ili Šetalište kao na 'starom keju'?
Ko o tome odlučuje, ako ne mi koji smo odrasli i živimo na keju?
Da li su autori predloženog rešenja nekada bili na našem keju? Sumnjam.

Mnogo pitanja - malo odgovora, a na jedno pitanje " da li je potrebna Saglasnost
Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na projekat po kojem će se graditi novi kej, jer je i on u zoni Plana detaljne regulacije Staro jezgro Zemuna ?", dobio sam sledeći odgovor :

Da, trebalo bi da traži Uslove i Saglasnost za novi objekat obaloutvrde i šetališta od 'Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda'.
U pravu ste mnogo je betona.
Šetalište mora biti najmanje širine kao postojeće od Venecije do ulice Đ.Đakovića. Nedostaje zelenilo.
Lanci su neprimereni rečnom keju.
To su sigurno videli projekat za morsku marinu ili rivu.
Lance treba izbaciti pošto ne odgovaraju duhu gradskog keja pored reke.

I drvene platforme su čudne. Odakle drvo u tom betonu?
Drvo, lanci pa to je kič varijanta. Rešenje treba da bude elegantno, nenametljivo, da odiše duhom grada i Gardoša.
Pre svega funkcionalno i da se stapa u stari deo keja.
Ne treba uvoditi nove materijale. Kamen, asvalt i zelenilo su dovoljni.

Kako je rešen kej pored Sene ili Tibra. Primereno, nepretenciozno. Gradski.

Projektuju kej ispod najstrarijeg dela Zemuna i Beograda, Gardoša.
Morali bi da poštuju kontekst Gardoša, pošto je to deo njegove obale.
Predloženi projekat ne bi odgovarao ni Novom Beogradu.
Pretrpan je i prezasićen.
Mora biti pročišćen.
autor : Dragoslav Miljković

Na slici zvanične prezentacije, vidi se cela problematika takvog projekta :


Vidi se raspored površina od ukupno 5.570m2, prema datim podacima :
- 2.670m2 .. ~48% ... kolovoz
- 1.420m2 ... ~25% ... pešačka staza
- 1.000m2 ... ~18% ... biciklistička staza
- ...480m2 .... ~9% ... parking

Od ovih 25% nove površine, koji su velikodušno planirani za pešake, treba
umanjiti određeni procenat koji zauzimaju podebeo zid ograde i ~1 metar
širok deo na kojem su drvored i klupe, jer to nije 'pešačka staza'.
Znači, samo je oko 1/5 ukupne površine planirana za 'pešačku stazu'?!

Prema projektu koji radi Direkcija za izgradnju, predviđena je dvosmerna ulica sa posebnim režimom, širine 5.5met. i 35 uzdužnih parking mesta.
Biće zasađena i 42 stabla ( na svakih 10met), a obe staze ( biciklistička i pešačka) planirane su da budu iste širine - po 3metra?!

Život na novom keju se vodi na jedan drugi način nego u onakvom projektu.
Nije tu mesto za betonsku ogradu sa lancima i biciklističku stazu.
Ljudi dolaze na kej da se vide i prošetaju, pa im treba Šetalište, a ne staza.

Mnogo je više kolica sa bebama nego bicikla, više je penzionera sa unucima
nego biciklista, jer i biciklisti dolaze na kej radi šetnje, a ne vožnje.

Na novom keju treba izgraditi Pešačku zonu, a saobraćaj svesti na nužan.
Zasaditi što više parkovskog zelenila i tako proširiti postojeći park na keju.
Tada će se 'novi kej' bolje uklopiti u Stari Zemun, Gardoš, kojem pripada.Nadam se da će ove fotografije pomoći planerima da bolje vide Gardoš i njegov novi kej, pa da izmene postojeći i urade primeren, bolji projekat.