недеља, 19. септембар 2010.

Gardoš - Visoka


Na Gardošu se grade nove kuće, umesto dotrajalih ... i to je normalno.
Ali, nije 'normalno' šta se sve gradi, kao u jednom delu Visoke ulice.
Pravila su odredjena 'Planom detaljne regulacije' Staro jezgro Zemuna.
Ali, ipak se gradi prekomerno, a opština neće da kazni takvu gradnju.

Sa druge strane vlast je puna priče o razvoju turizma u Zemunu, a Gardoš i dalje propada u svakom pogledu, od prekomerne i divlje gradnje, do zapuštenih ulica i stepenica prema Kuli, od izmene ambijentalne celine i stare vizure Gardoša, do komunalnog nereda.

Grupa gradjana iz ul.Visoke već par godina vodi 'bitku' sa opštinom za poštovanje i sprovodjenje zakona, jer je investitor iz susedne Stare br.14 pripojio deo parcele iz njihove ulice, bespravno otvorio vrata i izgradio veći zid od dozvoljenog. O ovom slučaju bahate gradnje postoji 'bogata' dokumentacija i prepiska sa institucijama :

Parcele 268 i 269 K.O.Zemun u ul.Visoka, definisane su u PDR-u kao Javne saobraćajnice sa Vidikovcem, a skoro pola parcele 269 je nelegalno pripojeno dvorištu u broju 14 susedne ulice Stare ?!


Nelegalno je podignut neprimeren zid i otvorena kapija u Visokoj !

Od samog početka ove divlje gradnje, grupa gradjana iz Visoke je intervenisala kod svih nadležnih organa, koji su 'na papiru' podržali njihove opravdane zahteve za sprovodjenje zakona, ali na terenu nije bilo nikakvog konkretnog delovanja od strane opštinskih organa.


Dopis Zavoda za zaštitu "Bespravno izvodjenje radova" <- klik na link
Pošto je zakonski sve jasno i opština je donela odgovarajuća Rešenja još prošle godine 29.9. i 27.11.'09g., ali nije smogla snage da sprovede sopstvene odluke i tako ohrabrila ostale bahate investitore da grade na Javnim parcelama sa većom kvadraturom i gabaritom objekta.

Gardoš, kolevka Zemuna, preživljava teška vremena u 'tranziciji' ka novim, modernijem  izgledu, ali sa starim komunalnim problemima.
Neodgovorna vlast i gramzivi investitori menjaju vizuru Gardoša i pogled sa njega na Dunav i Zemun, uništavaju ambijentalnu celinu.

Ovaj zid, stepenice i ograda sa kapijom su bespravno podignuti na parceli u Visokoj gde bi opština Zemun mogla da izgradi Vidikovac, pa tako predje sa 'reči na dela' i stvarno nešto uradi za turizam u Zemunu.

Predsedniku opštine je upućen 9.9.2010g. 'Zahtev za izvršenje Rešenja (link) br.354-814/08 od 29.9.2009g.', a na kraju se nalazi ovaj tekst :
23.9.2010

Ovo pismo, koje sam dobio od naše sugradjanke, objavljujem u celosti :

Poštovani sugradjani,

Tik ispod Gardoške kule, u ulici Visoka, za zadnjih godinu dana su
podignute tri velelepne kuće, za čiju gradnju  su  uklonjene tone i tone
Gardoškog brda. Tridesetpetotonski kamioni su revnosno odnosili
zemlju, uzdrmavajući tlo ovog rastresitog brda, koje stalno “radi” i
polako klizi ka Dunavu, a zatim je dopreman beton u ogromnim
 kolicinama za nova zdanja.

Nas, stanovike te ulice, ovakva dešavanja jako uznemiravaju iz više
razloga: u nepovrat se uništava i narušava izgled  najstarije ambijentalne celine u  nasem gradu, ugrozavaju se postojeće kuće, koje počinju da pucaju, grade se veći objekti nego što je dozvoljeno po zakonu, ... itd.
Umesto da se sredi i sačuva Vidikovac, koji ovde stoji vekovima,
nove kuće ga zaklanjaju svojim ogradama. Iz restorana pored
Kule više ne može da se vidi najstarija  crkva u Zemunu, Nikolajevska Crkva, jer nam je krov jedne od ovih kuća to ukinuo.

Umesto da se ponosimo izgledom Starog Zemuna, mi sa zebnjom
isčekujemo gradnju novih objekata. Ove nove kuće ni slučajno ne liče
na postojeće, koje su srušene, a znamo da je to bio uslov za sve objekte
koji se rekonstruišu ili dogradjuju na Gardošu.

Nekako stičemo utisak da  novi ljudi, koji odlučuju, ne znaju naše probleme, a i da  ih sve to i ne interesuje, jer ne reaguju na naše apele.
Godinu dana čekamo odgovor od predsednika Opstine, g.Prostrana.

Stara stepeništa, koja nam služe kao ulice, kojim stižemo do  centra
Starog Zemuna, održavaju vlasnici kuća, ili kolektivno ih popravljamo kada se obruše. Sećamo se solidarnosti komšiluka, koji je o svom trošku popravio i  betonirao Stepenište, koje se odronilo izmedju Stare  Visoke ulice, kojim se stize do Zemunskog groblja.

Za svaki svetski grad Staro jezgro Zemuna bi bilo atrakcija. 
Kod nas su stepeništa puna smeća, a prostor pred je deponija otpadaka. Ima medju nama  i onih koji sade  drveće, travnjake i cveće, oni koji vole i postuju Prirodu  i Zemun.
Nedavno su nam, medjutim, ljudi iz Gradskog zelenila bahato posekli takvih dvadesetak stabala. 
Otišli, odneli drveće i ostavili pustoš i otpatke od seče…

Iako se svake godine afirmativno piše o radovima i rekonstrukciji ovog dela grada, u stvranosti to ne postoji, sem što je okrečena i  sredjena Gardoška kula. Ipak verujemo da će naša uporna nastojanja, od kojih ne ćemo odustati, uroditi plodom.

Ocekujemo Vasu podrsku
Jelena Medić, ul. Visoka

16.10.2010

Pismo, mejl, koje sam dobio od stanovnika Visoke na Gardošu :
"Dobar dan Dragane, nismo se čuli nekoliko dana, a danas smo imali vanredno stanje u Visokoj.
Naime, komšija iz Stare br. 16. a po nagovoru suseda iz Stare br. 14. "nama već poznatog pacijenta", je dovezao bager i kamion sa namerom da nastavi raskopavanje saobraćajne površine na parceli br. 268. 

Građani su se samoorganizovali i fizički sprečili iskop na javnoj površini. Bilo je i teških reči u čemu je prednjačio "komšija iz Stare 14." Očito da je on sve smislio i organizovao kako bi uvukao još nekoga u prekršaj i eventualno time olakšao svoju poziciju.
Izlazila je i gradska saobraćajna inspekcija, inspektor Vitomir Klipa. Otvoren je predmet br. 3074 od 16.10.2010. god.
Bager i kamion su se povukli pred građanima, ali je ostalo osećanje nesigurnosti, jer imamo utisak da će pokušati ponovo da raskopaju javnu površinu - Vidikovac (parcele 268 i 269). Naime radi se o tome što "Investitorima rastu ambicije" kada vide da je država nesposobna. "
Koliko vidim i druga parcela je preoplovljena i spuštena u Staru ulicu
samo nije podignut potporni zid i ograda, kao kod susedne parcele.
Ali, praktično je Vidikovac na dve parcele ~50% smanjen i uzurpiran.
Ipak su komšije iz Stare oko pola površine spustle u svoja dvorišta (?!)


24.2.2011.

Danas je ekipa TV 'Studio B' napravila reportažu o bespravnoj gradnji.
Nije baš najjasnije naglašeno da je izvršena uzurpacija Javne površine.Potporni zid je jedna stvar i ne treba ga mešati sa zidom na trotoaru Vidikovca u Visokoj – koji je zid-ograda!.. neprimereno visok.
Potporni zid je trebalo izgraditi na parceli vlasnika, a ne na Javnoj površini .. i to je poenta, tj. nelegalna gradnja i otimanje Vidikovca.