недеља, 27. новембар 2011.

Novi kej - radovi 2

28.11.2011

Nedelja, sunčan dan krajem novembra, pa radovi dobro napreduju : 

"Završena druga faza radova na obaloutvrdi" - link

U prvoj fazi radova, koji su počeli 27. decembra 2010. godine, urađeni su nožica i uporna greda obaloutvrde, u drugoj fazi izgrađena je kompletna obaloutvrda i nasip i rekonstruisani kanalizacioni izlivi.
Buduće pristanište sa popločanim šetalištem, prostiraće se u dužini od 450 metara, na potezu između restorana ''Šaran'' i restorana ''Venecija'', a građani će ubuduće donje šetalište zbog visine na kojoj je izgrađeno, u odnosu na prosečni vodostaj Dunava, moći da koristite jedanaest meseci godišnje.  Na ovaj način otvara se prostor za razvoj turizma i privrede i nakon 200 godina pristanište za brodove.
Izgradnja obaloutvrde je najvažniji infrastrukturni projekat opštine Zemun, izvodi se zajedničkim ulaganjem  sredstava opštine Zemun, Sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda i Javnog vodoprivrednog preduzeća ''Beogradvode''. Kompletna vrednost  radova iznosi 250 miliona dinara.
Treća faza radova počinje nakon novogodišnjih praznika kada će biti napravljene tribine i obaloutvrda podignuta do nivoa puta.

11.4. 

 Preko puta Kapetanije je već nasuto do nivoa starog keja, ali je i gradjen armirani betonski zid (?!) visine preko 1met., koji se sada ruši i smanjije na 'samo' 50cm!... jer je neko iz Grada to 'naredio'?!
Po kojem odobranom projektu 'Beovode' grade ogradu kakve nigde nema na keju, jer takva ograda samo ogradjuje vidik i ništa više.

Restoran 'Venecija' se sada nalazi 'na suvom', a gomila tucanika čeka ugradnju, koja će zauvek izmeniti stari kej, omiljeno šetalište zemunaca.

27.4.


1. 5.