недеља, 22. јануар 2012.

Novi most

Severna tangenta sa mostom... link CIP

Novi zemunski most nije u 'Starom jezgru Zemuna', ali zbog njegovog značaja i uticaja na ceo Zemun, pratiće se njegova izgradnja na ovom blogu.

"Novi most preko Dunava biće dugačak 1.499 metara , a širok oko 29 metara, imaće ukupno šest kolovoznih traka (3+3) i pešačko biciklističke staze sa obe strane. Predviđene su dve odvojene mostovske konstrukcije, širina po 13,95 m, na zajedničkim stubovima. Glavna konstrukcija je kontinualni nosač, koji premošćuje reku Dunav sa tri raspona, 95 m/172 m /95 m.
U Zemunu je 14. jula 2010. godine položen kamen temeljac za most preko Dunava Zemun-Borča, čija je vrednost 170mil €, a početak radova bio je na jesen 2011. Trenutno je na gradilištu mosta Zemun-Borča završena je izgradnja pomoćnog mosta sa borčanske strane, ukupne dužine 780 metara, a počelo je formiranje istog takvog pomoćnog mosta i sa zemunske strane. Pobijeno je i oko 150 stalnih šipova za mostovsku konstrukciju, a završena je i izgradnja fabrike betona koja se nalazi na samom gradilištu.
Planirane su tri faze radova, a u jednoj od njih je predviđeno da se obave radovi od novog Novosadskog puta (saobraćajnice T6) do Batajničkog puta, gde je za sada planirano ukrštanje u nivou. Rok za izgradnju veze T6 je 10 meseci, dok je rok izgradnje mosta 3 godine."
link eZemun

 

Zvaničan sajt o izgradnji mosta 'China Road':  http://crbcserbia.comDeo pristupa mostu od ulice Cara Dušana kod bas-okretnice.
 

1.maj 2012