понедељак, 12. октобар 2009.

Trg Branka Radičevića


Tekst o Trgu preuzet  iz Multimedijalnog CD-a 'Starog jezgra Zemuna' :
"Trg Branka Radičevića (Muhar) je raskrsnica ulica Glavne, Dobanovačke i Cara Dušana, koja je proširivana krajem osamdesetih godina XVIII veka.Na tom prostoru, izmedju Gardoša i Ćukovca, na početku poslednje dve ulice, nalazile su se gradske kapije - Dobanovačka i Banovačka ( Petrovaradinska).Pošto je na tom mestu bio kraj Donjeg grada, tu su se prodavali seno i druga hrana za stoku pa je ovaj prostor nazvan Senski trg. Na trgu su se nalazile kuće c radnjama i radionicama, medju kojima je bila i kovačko-potkivačka.

Naziv je zadržan do 1907gpd. kada je Gradsko poglavarstvo odlučilo da se prodaja izmesti na drugi kraj grada. Tada je taj prostor nazvan 'Trg Branka Radičevića', po skromnoj stambenoj jednospratnici u kojoj je 1848god. boravio poznati srpski pesnik. Kuća je srušena 1937god., a posle II Svetskog rata je na njenom mestu podignuta, sa arhitektonskog stanovišta gledano, bezvredna prizemna zgrada sa prodavnicama i javnim toaletom.
Prema Regulacionom planu 'Staro jezgro Zemuna' 2003god., potrebno je da se izvrši restitucija ove kuće i da se u nju smesti javni sadržaj koji bi memorijom bio vezan za delo Branka Radičevića. Na Trgu B.R. br.6 nalazila se malovaroška prizemnica, karakteristične L osnove, u kojo je bila kafana 'Zeleni Venac'. Kuća je srušena 1973god. Ostale sačuvane tipske zgrade čine ambijentalno okruženje trga.


Jednu od osnovnih karakteristika urbanog pejsaža trga predstavljaju lesni zaseci Gardoša i Ćukovca, kao i centralni les izmedju ulica Cara Dušana i Dobanovačke.Ispod poslednjeg locirana je mala benzinska pumpa, koja se prema navedenom Regulacionom planu izmešta, a na tom mestu se planira javna garaža - parking.
Proširenje regulacije i uklanjanje niza objekata sa parne strane trga, od br.4 do ul.C.Dušana, kako je planom predvidjeno, izmenice se arhitektonski okvir i ambijentalno -prostorne karakteristike Trga. Menjanje regulacije i ulične matrice nije primereno vršiti u prostornim kulturno-istorijskim celinama koje svoje vrednosti temelje na zaštiti istorijske parcelacije i uličnih rastera.
Njihovim presecanjem gubi se autentičnost prostora i duh vremena." ... ALI :

Na ovoj slici od 5.2.2010g jasno se vidi da je nastavljena gradnja nove i velike pumpe od strane izvodjača radova 'Citi Road Group' i investitora 'Lukoil-Beopetrol' , iako je Gradska Inspekcija 12.11.2009god. 'zapečatila gradilište' i donela Rešenje XXI-04 br. 354.1- 385/2009, kojim se "naredjuje zatvaranje gradilišta ........... bez pribavljene gradjevinske dozvole".


O ovoj bahatoj gradnji obavešteno je više medija i nadležnih službi u gradu, a stigao je mejl od Gradskog arhitekte, g.D.Vasovića ... klik na sliku:


Obavešteni su i organi u opštini Zemun, preko odbornika Zdenka Štromara
a da li će biti sprovodjen Zakon u ovom Gradu, videćemo narednih dana.


Poredeći ove dve slike jasno je da se gradi i preko kolovoznog dela koji je nekad spajao C.Dušana i Dobanovačku, kao i preko bivšeg parkinga i dela zelene površine! Sada na trgu niče čelični monstrum u Starom jezgru Zemuna koji je prpograšen od 'Zavoda za zaštitu spomenika kulture' za "Kulturno dobro od velikog značaja" . .. - klik na link


Ovde je očigledan sukob javnog i privatnog interesa, koji radi profita bespravno gradi na najstarijem trgu Zemuna, grubo narušavajući ambijentalnu celinu podizanjem konfekcijske pumpe po celom trgu.
'Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda' ili neko drugi iz gradske strukture nikako ne može da da bilo kakvu Saglasnost ili Dozvolu, jer je van svake pameti da se tu podiže čelična struktura moderne pumpe, pa je zato i predvidjeno Planom da se ona izmesti.

Nastavak, a izgleda da će ih biti više, na "Trg vs. pumpa" <--link