уторак, 16. фебруар 2010.

Trg vs. pumpa

Nastavak sa "Trg Branka Radičevića" <- link

Ovde je očigledan sukob Javnog i Privatnog interesa, koji radi profita bespravno gradi na najstarijem trgu Zemuna, grubo narušavajući ambijentalnu celinu podizanjem konfekcijske pumpe po celom trgu.
'Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda' ili neko drugi iz gradske strukture nikako ne može da da bilo kakvu Saglasnost ili Dozvolu, jer je van svake pameti da se tu podiže čelična struktura moderne pumpe, pa je zato i predvidjeno Planom da se ona izmesti.

Aktuelna vlast u Beogradu bi trebalo da podnese Krivičnu prijavu protiv izvodjača i investitora ( sve po Zakonu), a razrovani trg što pre da privremeno uredi kao parking (po važećem Planu) i raspiše Ankentni konkurs za uredjenje celog trga i izgradnju kuće pesnika Branka Radičevića i okolnih zgrada, koje su u ruševnom stanju.

10. feb. 2010
Zahvaljujem listu 'Pravda' na objavljenom članku o ovoj temi :
"Čelični monstrum protiv zakona" <- klik na link

U tel.razgovoru, ispektorka Ljiljana J. , koja je donela 'Rešenje o zatvaranju gradilišta' i 'Rešenje o uklanjanju objekta', rekla je da je nadležno ministarstvo ( kao drugostepeni organ) naložilo da se ponovo uradi ceo postupak, iako je sasvim jasno da nije moguće dobiti validnu dozvolu za onakvu divlju gradnju.
Znači : nadležno je ministarstvo, ALI ... 'nadležn' je i ovaj Zakon :
Kao što može da se vidi ( klik na sliku daje pun format) u Planu detaljne regulacije "Starog jezgra Zemuna" predvidjeno je dislociranje (sada već bivše stare, male pumpe), a ne izgradnja mnogo veće na delu kolovoza i zelene površine, tako da nijedno ministarstvo nema pravni osnov da da neku dozvolu - naprotiv!

12.feb.2010
Fotoreport
Na ovoj slici, koju je snimio Z.Štromar 11.2., vidi se 'napredak radova'.
A, da li ima nekog 'napretka' u sprovodjenju Zakona, tek ćemo videti.

16.feb 2010
"Radikalno, zna se!" (?!) -  piše na posterima 'divljeg gradilišta' :

Ovde je u pitanju 'radikalno' otimanje javnih površina za privatan profit!
A okačena je i tabla sa upozorenjem, kao da je Trg njihova dedovina.
Pored je manji plakat sa tekstom:
Ali, ni u EU, a ni u Rusiji, nije dozvoljena ovakva 'divlja gradnja'.
Radovi 'lepo napreduju', a Država i Grad još razmišljaju šta da rade.


Bahati investitor i izvodjač radova i dalje grade na neobeleženom i nelegalnom gradilištu. Nezvanično : tražili su proširenje bivše, male pumpe koja po PDR-u mora da se 'dislocira', a ne da se još proširuje !
Možda su koristili i neke druge zakonske 'rupe', nap. legalizaciju, naknadno pribavljanje dokumenata, a sve to da bi dobili u vremenu za gradnju i da pred našim očima OTIMAJU naš Trg Branka Radičevića.

18.feb 2010
Referenc lista 'City Road Group'  <- klik na link

Znači da se bespravno gradi  "potpuno NOVA benzinska stanica sa PRODAJNIM KOMPLEKSOM za snabdevanje gorivom i TNG-om" (?!)
 <- klik na slik'Tečni naftni gas' (TNG) je bezbojan, zapaljiv i eksplozivan gas, koji se koristi i za pokretanje vozila, a predvidjen je na 'novoj pumpi' ?! ....... iako je Planom predvidjeno 'dislociranje' bivše, porušene male pumpe:

<- klik na slik
Dislocirati (lat.dislocatio) znači premestiti, a ne graditi novu, još veću pumpu sa TNG, jer "pretstavlja realnu opasnost u slučaju akcidenta" - po elaboratu Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u PDR-u.


Sasvim desno, preko kanti za smeće, vidi se bivša, mala pumpa, a sada grade bez dozvole preko bivšeg parkinga, kolovoza i zelenih površina!

20.feb 2010
Citati iz 'Plana detaljne regulacije' Starog jezgra Zemuna

Na ovom 'Javnom prostoru' (Trg B.R.) predvidjena je gradnja garaže, koja bi značajno uticala na lakše parkiranje u samom centru Zemuna.
 <- klik na slik
Planom je predvidjeno i "zadržavanje skvera - venca", a NE pumpe!
<- klik na slik
Trg B.Radičevića ( Muhar) je jedna od "ambijentalnih celina" Zemuna:
 <- klik na slik