недеља, 3. април 2011.

Odgovor Lukoil-a

3.4.2011.

U sklopu odgovora na Odborničko pitanje odbornika Zdenka Štomara, sitgao je odgovor Lukoil-a upućen Odelenju za građ.-kom. poslove :

U prvom pasusu se navode : vlasništvo na parceli i upotrebna dozvola.
Upotrebna dozvola iz 1967g. se odnosila na bivšu malu pumpu, koja je srušena i sada ne postoji, a ionako je predviđena za 'dislociranje', tj. premeštanje po 'Planu detaljne regulacije' Staro jezgro Zemuna :
Umesto te bivše, male pumpe, izgrađena je potpuno nova, veća pumpa i na mnogo većoj površini, pa taj novi objekat nema Upotrebnu dozvolu jer je građen bez građevinske dozvole.
Više puta je zatvarano gradiliše i prema zadnjem rešenju grad.inspekcije je naloženo vraćanje u 'prvobitno stanje' link
A, drugi navod u prvom pasusu, kako je Lukoil "kupio benzinsku stanicu na Trgu B.R uključujući i pripadajuću parcelu od 1530kvm"
  nije tačna, jer u Katasru ima samo 161kvm, a 1.369kvm. ima država.
Odavno bi se Lukoil uknjižio na celoj parceli, samo da to može, ali ta Javna površina se sastoji i od zelenila, parkinga i ulice - kao na slici.

 U izvodu iz Ugovora o kupovini ova pumpa je označena "crna/black", a
nalazi se u Aneksu 7A kao nepokretnost "privremeni objekti" - link

7.7.2. Obaveze u vezi sa imovinom
"U vezi s imovinom koja je zajednicki klasifIkovana kao "crna" i kako je odredena u Aneksu 7a, Kupac prihvata da preuzme sve rizike i prihvata da Prodavac ne učini bilo kakve tvrdnje, garancije, obeštećenja i druge obaveze koje se odnose na sadašnji ili budući status ove imovine."

U drugom delu odgovora Lukoil-a  su prosto neverovatne izjave!
Uzurpator kao "ustupa deo svoje parcele za javni parking i park"?!
Naravno, istina je sasvim drugačija, tj. nova pumpa je izgrađena na Javnoj površini parcele KO br.469, mnogo većim delom u svojini države, a na njoj je po PDR-u planirana Javna garaža - što se vidi na gore priloženim slikama.
Eto tako, još jednom, 'dokaznog materijala' o slučaju 'pumpa na trgu'.
Samo za one koji ne znaju ili su zaboravili kako je trg nekad izgledao.
Lukoil, naravno, neće da vrati trg u 'prvobitno stanje', pa država mora da ispoštuje svoje zakone ( ako još uvek hoće da bude država) i sprovede namenu trga po PDR-u, tj. izgradi Javnu garažu na trgu.

Lukoil je počeo gradnju bez građevinske dozvole, pa mu je više puta zatvarano gradilište, kao i u ulici Tvorničkoj pored škole - link
Potrebne dozvole i ne može da dobije, jer ne može da gradi po PDR-u, a nije ni vlasnik cele parcele - kako tvrdi u svom odgovoru opštini.