недеља, 10. јул 2011.

Pijaca - donji deo

24. maj

Radovi na rekonstrukciji donjeg dela pijace počeli su 19. maja, tako što je prvo početo rušenje montažnih objekata. Vlasnicima je obećano da će za 90 dana biti izgradjeni novi objekti na donjem delu pijace. Kako će oni izgledati, tek će se videti, jer nije bilo Javne rasprave za izgled novih objekata.
Rekonstrukcija pijace Zemun biće sprovedena u tri faze, a u prvoj fazi radova, predviđeno je rušenje svih postojećih lokala na donjem delu pijace i izgradnja 44 montažna objekta u pasareli koja će štititi građane od atmosferskih prilika.Planirano je da u 12 objekata budu mesare, u 16 objekata zanatlije, a ostatak će biti opredeljen za prodaju mešovite robe. eZemun

10. juli

Do sada se uglavnom radilo na priključenju za vodu i kanalizaciju. 


Deo prema Ribljoj pijaci će biti 4 metra udaljen od pijačnog wc-a, koji se takodje adaptira, a deo prema Policiji će biti do školske ograde, tako da više neće biti trotoara za prolazak pešaka.
Prema rečima poslovodje, ovi radovi su pri kraju i za neki dan počinje postavljanje i povezivanju kablova za struju i telefon.

14.8.2011

Ovako izgleda jeftina noseća konstrukcija budućih prodavnica, koje su toliko nagurane u dva reda da je jedva ostao prolaz za kupce.

31.10.2011

 Prošlo je već dva meseca od zakazanog otvaranja ovog dela pijace u dva reda kiosk-prodavnica, a radovi su još u toku. 

Prvi deo do 'ribarske pijace' je valjda završen, a prema školi se rade unutrašnje elektro-instalacije, koje bi trebalo da se završe do 5.11.

Ovi 'kiosci-prodavnice' su izgradjene od montažnih elemenata, sendvič dva lima i stiropora, koji može da se vidi u gomili na uglu.
A, njihova 'arhitektonska vrednost' i uklapanje u ambijentalnu celinu zaštićenog 'Starog jezgra Zemuna' je baš katastrofalna i potpuno bedna.

PS... o gradnji na pijaci je već pisano na 'Pijaca--trg' i na 'Veliki trg'

5.11.2011 

"Kako teku radovi na rekonstrukciji Zemunske pijace" - link eZemun