четвртак, 14. јул 2011.

Novi kej - radovi

Pre godinu dana su najavljeni radovi Druge faze izgradnje novog keja od rest. 'Šaran' do rest. 'Venecija' o čemu je već pisano na temi Novi kej 2 .
Radovi su počeli u februaru podvodnim kopanjem stope :
 Zatim su u martu počeli radovi i kod restprana 'Šaran' :

Tada su je pojavili i prvi komentari, kao što je ovaj :
"Na obali Dunava u Zemunu, kod restorana 'Venecija', izvode se radovi na izgradnji obaloutvrde, što je eufemizam za gradnju novog keja na Dunavu.
Bez ikakve Javne rasprave i stručne analize nastavlja se unuštavanje obaloutvrde Zemunskog keja izgradjene 1889god., a poslednji put dogradjene tridesetih godina prošlog veka, napravljene od prirodnog kamena, kao skladne veze grada i reke, koja do današneg dana nije pretrpela nikakva ozboljnija oštećenja. Zamenjuju je betonskim blokovima, koji na završenom delu novog keja propadaju već sada, tek par godina posle ugradnje. ... itd."
Tekst 'Atak na staro jezgro Zemuna' je objavljen u Politici, rublika 'Medju nama' od autora Ozrena Karamate : link 


14.juli


 Radovi dobro napreduju, a stiglo je i novo pismo Ozrena Karamate:
" ... Kako nepostoji nikakva stručna studija o opasnosti od visokih voda, ostaje nejasno da li je ovakva zaštita uopšte potrebna, i da li se ona mora obaviti na ovaj najgrublji i njaskuplji način. 
Pri tom nepostoji ni odobreni glavni i izvodjački projekat, gradjevinska dozvola, niti prijava radova.
... Radovima na Zemunskom keju nastavlja se uništavanje ambijentalne celine Staro jezgo Zemuna....itd" .. ceo text link

 Restoran 'Venecija' se sada nalazi 20-tak metara od stope novog keja.

Stopa je izgradjena i izvršeno je nasipanje 100 metara nizvodno od 'Venecije' u visini ulaza na parking pijace ?! Po kojem to projektu?


 Počelo je i rušenje starog keja ?!.. koji je inače zaštićen Zakonom.
Ko ovde gradi i zašto, šta to gradi i po kojem odobranom Projektu, ko sve to finansira, .... još se ne zna, jer nema zvanične table na gradilištu.
Samo je sigurno da vlast opet 'divlja' sa gradnjom u predizbornoj godini.


15. juli

Citat iz Plana detaljne regulacije 'Staro jezgro Zemuna' :
"7.4. Pravila za  uredjenje priobalja i akvateritorije
Veze izmedju gornjeg i donjeg platoa i akvateritorije ostvariti navoznim rampama za izvlačenje i spuštanje čamaca i drugih plovnih objekata. 
Pozicije rampi su:
- u osovini Njegoševe ulice
- na pravcu Karamatine i Zmaj Jovine ulice
- na pravcu Ulice Djure Djakovića i
- centralna dvostruka bočna rampa ukomponovana u 

  glavnu vezu Keja sa zaledjem na pravcu Masarikovog trga."
 

Da li su ovi koji ruše 'centralnu rampu' uopšte čuli za PDR? .. Nisu!
Jer da jesu, ne bi kršili zakon i reskirali sankcije gradj. inspekcije.

5.8. 2011

 Članak u štampanom izdanju Blic-a... za pun format klik na linkStigla je i tabla, naslonjena i vezana žicom za drvo, pa sad kao 'znamo' o čemu se radi, pa kojem Projektu i kojoj gradjevinskoj dozvoli.


28.9.2011

Nasuti tucanik oko 150cm za prvu kaskadu nove obaloutvrde :

Sličajni prolaznik pored šahta kanalizacije kod restorana 'Venecija' :
Radovi na kanalizaciji Zmaj Jovine kod budućeg Pristana 'Zemun' :
 Postavljanje cevi 150cm pomoću dizalice, rovokopača i ronioca :